TUHAN MENGETAHUI

Tetapi Tuhan menjawabnya: =Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara,. (Luk 10:41) 

Di mana-mana terdapat berbagai tipe orang. Ada orang yang selalu sibuk melayani dalam paroki, keluarga dan lingkungan hidupnya. Ada yang hanya muncul kalau diminta. Ada juga yang tidak aktif sama sekali, walaupun sudah diminta berkali-kali.

Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak kuatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Setiap orang mempunyai talenta dan bakatnya sendiri. Tidak semua orang harus memiliki peran dan tanggungjawab yang sama. Maka, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, serta menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Apakah kita melayani tanpa pamrih dan tanpa mengeluh? Apakah kita melayani dengan tulus tanpa menyalahkan orang lain yang hanya diam saja? Apakah kita sungguh-sungguh dengan rela mau melayani tanpa membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain?

Duduklah diam mendengarkan Tuhan, layanilah dengan rela hati, sukacita, tanpah pamrih, dan tanpa mengeluh sebab Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan (bdk. Mzm 139:2).

Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau mengetahui segalanya dan aku percayakan dan serahkan semuanya kepada-Mu.

Sumber:
Buku renungan harian “SABDA KEHIDUPAN”